Stichting

Clubcollect Payments Stichting

De Clubcollect Payments Stichting is gelieerd aan ClubCollect. De stichting beheert en betaalt bedragen uit aan onze klanten namens ClubCollect. Hierdoor zijn de gelden netjes afgescheiden van ons eigen vermogen en zijn onze klanten altijd verzekerd van uitbetaling. Ook in het geval er sprake zou zijn van bijvoorbeeld een faillissement van of beslaglegging op ClubCollect. Met andere woorden: het geld van onze klanten staat veilig. Deze manier van werken en uitbetalen verzekert de klanten ervan dat ClubCollect handelt zoals vereist onder wet‐ en regelgeving die op ClubCollect van toepassing is.

Voorbeeld betaling

Op het moment dat een lid een online betaling heeft gedaan bij zijn/haar — bij ClubCollect aangesloten — (sport‐)vereniging, komt het geld eerst op een bankrekening van de Clubcollect Payments Stichting binnen. Vervolgens worden de gelden overgemaakt naar de rekening van de klant.

Op het bankafschrift staat bij de betaling de volgende informatie vermeld:
Clubcollect Payments Stichting
[naam vereniging] [factuurnummer]
ClubCollect

De Nederlandsche Bank

ClubCollect is geregistreerd als vrijgestelde betaalinstelling bij de Nederlandsche Bank (DNB). Met deze registratie voldoet ClubCollect aan de regels zoals gesteld door de Wet Financieel Toezicht en DNB voor kleinere betaalinstellingen. ClubCollect staat niet onder toezicht van DNB. Voor de registratie volgt u de link.